Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Dostawa aparatu USG

Dostawa szczepionek

Dostawa aparatu USG

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”.

Wykonanie remontów dachów przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017

Poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i sanitariatu w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Felińskiego 7" - Budżet Obywatelski 2017

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego - Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - Budżet Obywatelski 2017

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017.

 

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego - Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6  - Budżet Obywatelski 2017

Uwaga!!!

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi informuje, że zostaje wycofany załącznik ATH_Felińskiego 7.ath

 

Poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i sanitariatu w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Felińskiego 7" - Budżet Obywatelski 2017

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na „DOSTARCZENIE SPRZĘTU TELEFONICZNEGO DO MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" w ŁODZI ", w trybie zapytania ofertowego o cenę 5/2017/RC

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pismeny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.