Gabinet promocji zdrowia

mieści się w przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

w poradni przy ul. Felińskiego 7

II piętro, pokój 205

Gabinet czynny w każdy 2-gi poniedziałek miesiąca w godz. 12:00-14:00

 

 

11 stycznia 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Zapobieganie urazom. Edukacja skierowana do pacjentów w każdym wieku.

1. Mechanizm powstawania urazów

2. Najczęstsze przyczyny urazów.

3. Następstwa urazów

3. Postępowanie.

4. Rozdawnictwo materiałów.

 

8 lutego 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Higiena osób starszych. Edukacja skierowana do osób 65+

1. Omówienie zasad higieny seniorów,  w tym szczególne znaczenie higieny intymnej

w przypadku nietrzymania moczu.

2. Higiena osób niesamodzielnych.

3. Sprzęt pomocniczy, środki higieniczne dostosowane do skóry seniora.

4. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

8 marca 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Niedosłuch u seniora. Edukacja skierowana do pacjentów z problemami ze słuchem

1. Omówienie niedosłuchu jako jednostki chorobowej.

2. Zapoznanie ze sprzętem pomocniczym.

3. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych

 

12 kwietnia 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Szczepienia ochronne dzieci. Edukacja skierowana do kobiet w ciąży i młodych matek

1. Omówienie Programu Szczepień Ochronnych.

2. Rozwiewamy wątpliwości – fałszywe mity dotyczące szkodliwości szczepień.

3. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

10 maja 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Aktywność fizyczna i jej rola w utrzymaniu zdrowia. Edukacja skierowana do osób 50+

1. Ćwiczenia fizyczne jako element utrzymania zdrowia

2. Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora – miejscem aktywności dla seniorów.

3. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

14 czerwca 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Covid – zakażenie SARS Cov -2. Edukacja skierowana do pacjentów w każdym wieku.

1. Profilaktyka zakażenia.

2. Szczepienia ochronne – pytania i wątpliwości.

3. Powikłania –zagrożenie dla życia.

4. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

12 lipca 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Profilaktyka chorób układu krążenia. Edukacja skierowana do wszystkich zainteresowanych

1. Omówienie istoty chorób układu krążenia.

2. Czynniki sprzyjające powstawaniu chorób krążenia.

3. Zmiana stylu życia i eliminacja czynników ryzyka chorób układu krążenia.

4. Pomiar cholesterolu, wykonanie EKG, ocena lekarska.

5. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

9 sierpnia 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Ostre zapalenie trzustki i jej powikłania. Edukacja skierowana do pacjentów z tym problemem zdrowotnym

1. Omówienie ostrego zapalenia trzustki jako jednostki chorobowej.

2. Powikłania ostrego zapalenia trzustki.

3. Edukacja dietetyczna jako istotny element leczenia.

4. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

13 września 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Bóle kręgosłupa, profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa. Edukacja skierowana do wszystkich zainteresowanych.

1. Przyczyny przewlekłych bólów kręgosłupa..

2. Czynniki wpływające na występowanie bólu – ergonomia pracy, prawidłowe nawyki.

3. Pokaz ćwiczeń rehabilitacyjnych.

4. Sprzęt przydatny w rehabilitacji.

5. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

11 października 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Cukrzyca – profilaktyka, leczenie, powikłania. Edukacja skierowana do pacjentów z grupy ryzyka oraz ze stwierdzoną cukrzycą typu I i II

1. Omówienie cukrzycy jako schorzenia.

2. Pomiar stężenia glukozy we krwi.

3. Znaczenie diety w leczeniu-cukrzycy.

4. Omówienie powikłań choroby – stopa cukrzycowa.

5. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

8 listopada 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Choroby jelit, colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego-Crohna. Edukacja skierowana do pacjentów u których zdiagnozowano wyżej wymienione choroby

1. Omówienie poszczególnych jednostek chorobowych.

2. Metody leczenia

3. Edukacja dietetyczna jako istotny element leczenia.

4. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

13 grudnia 2021 r.

Zakres tematyczny spotkania:

Powody otyłości – przyczyny, zapobieganie, leczenie. Edukacja skierowana do pacjentów z BMI>24,9

1. Omówienie wskaźników BMI.

2. Kształtowanie nawyku prawidłowego odżywiania u dzieci.

3. Pomiar BMI dla chętnych.

4. Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.