Prawa i obowiązki pacjentów

 

Prawa Pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta