Już od 2 października można oddawać oddawać swoje głosy w XI edycji
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
 
Gorąco zachęcamy do oddawania głosów na:
L007
Senior w CZAS-ie - działania aktywizujące dla seniorów realizowane w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora - Rzgowska 170
L131
Urozmaicenie oferty zajęciowej dla seniorów w Klubie Seniora i Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora ul. Cieszkowskiego 6
L111
ZDROWIE NA 6 – Przychodnia przy ul. Maratońskiej 71, Przychodnia przy ul. Milionowej 14, Przychodnia przy ul. Felińskiego 7, Przychodnia przy ul. Próchnika 11, Przychodnia przy ul. Murarskiej 4, Przychodnia przy ul. Piłsudskiego 157

logo centrum medyczne lodz gorna                BO

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

w ramach zadania zgłoszonego i finansowego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Łodzi na 2022 rok

pn. „Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi”

zaprasza Pacjentów na:

Rehabilitację dla każdego – program dedykowany osobom od 18 roku życia.

 

Program składa się z dwóch części:

1. Porada lekarza rehabilitacji zakończona wystawieniem zlecenia na konkretne zabiegi rehabilitacyjne:

a) zapisy od 2 marca 2022 roku,

b) porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej zakończona wystawieniem skierowania na konkretne zabiegi rehabilitacyjne (pacjent może otrzymać 5 różnych zabiegów – decyzję podejmuje lekarz rehabilitacji),

c) zapisy w godzinach pracy przychodni 8.00-18.00, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich przy ul. Tatrzańskiej 109 (parter

– główna rejestracja) lub pod numerem telefonu (42) 643-39-72 lub 643-57-44,

d) badanie na terenie przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109.

 

2. Zabiegi rehabilitacyjne:

a) zapisy od 4 marca 2022 roku po poradzie lekarza specjalisty w ramach Programu

b) realizowane będą tylko i wyłącznie skierowania wystawione przez lekarza rehabilitacji zatrudnionego przez Miejskim Centrum Medycznym ”Górna”

w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 w ramach konsultacji finansowanych z Budżetu Obywatelskiego,

c) zapisy w godzinach pracy poradni rehabilitacyjnej 8-15:35, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub pod numerem

telefonu przy ul. Felińskiego 7, parter, poradnia rehabilitacyjna, tel. (42) 689-20-92,

d) zabiegi na terenie przychodni przy ul. Felińskiego 7

e) w ramach programu pacjent w danym roku może otrzymać 1 cykl zabiegów (cykl zabiegów stanowi 10 dni zabiegowych).

 

 

Zaproszenie na dni otwarte Kapelusz Anatola

 

5 lat Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi!

 

1 grudnia 2020 roku to dla nas wyjątkowa data, gdyż świętujemy:

po pierwsze - 5 lecie powstania Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

po drugie - 9 lecie pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Centrum.

 

Trochę historii:

1 grudnia 2011 roku objęłam stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” funkcjonującej w jednej lokalizacji, przy ul. Felińskiego 7, z 45 pracownikami na pokładzie.

1 grudnia 2015 roku zakończyliśmy proces łączenia miejskich placówek służby zdrowia na Górnej w wyniku czego powstało Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi z placówkami mieszczącymi się przy:

ul. Felińskiego 7,

ul. Tatrzańskiej 109,

ul. Cieszkowskiego 6,

ul. Odrzańskiej 29

ul. Rzgowskiej 170.

 

W 2021 roku mamy w planach otworzenie kolejnej przychodni przy ul. Paderewskiego 6.

Był to (i jest w dalszym ciągu) niezwykle pracowity, kreatywny oraz dynamiczny czas.

Nie brakowało chwil radości, zadowolenia, satysfakcji, dumy ale również łez, stresów i drobnych porażek.

W tym czasie przeprowadziliśmy inwestycje, remonty, zakupy i modernizacje na kwotę ponad 13 mln zł.

Od samego początku realizujemy programy profilaktyczne oraz aktywnie współuczestniczymy w różnego rodzaju akcjach społecznych.

Wiele naszych projektów uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom zastępujemy karty papierowe dokumentacją elektroniczną.

Jako jedna z niewielu placówek uzyskaliśmy Akredytację Ministra Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Jednak największą wartością Miejskiego Centrum Medycznego ”Górna” w Łodzi jest liczący obecnie ponad 220 osób zespół pracowników i współpracowników.

Ludzi otwartych, empatycznych, życzliwych i gotowych na niesienie pomocy. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji epidemii.

 

Każdego dnia wypełniamy nasze motto ”Zdrowie chorego najwyższym prawem”.

 

Życzę naszym Pacjentom satysfakcji i zadowolenia z jakości świadczonych przez nas usług, natomiast Pracownikom i Współpracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Żaneta Iwańczyk

 

dyrektor