logo centrum medyczne lodz gorna                BO

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

w ramach zadania zgłoszonego i finansowego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Łodzi na 2022 rok

pn. „Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi”

zaprasza Pacjentów na:

Rehabilitację dla każdego – program dedykowany osobom od 18 roku życia.

 

Program składa się z dwóch części:

1. Porada lekarza rehabilitacji zakończona wystawieniem zlecenia na konkretne zabiegi rehabilitacyjne:

a) zapisy od 2 marca 2022 roku,

b) porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej zakończona wystawieniem skierowania na konkretne zabiegi rehabilitacyjne (pacjent może otrzymać 5 różnych zabiegów – decyzję podejmuje lekarz rehabilitacji),

c) zapisy w godzinach pracy przychodni 8.00-18.00, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich przy ul. Tatrzańskiej 109 (parter

– główna rejestracja) lub pod numerem telefonu (42) 643-39-72 lub 643-57-44,

d) badanie na terenie przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109.

 

2. Zabiegi rehabilitacyjne:

a) zapisy od 4 marca 2022 roku po poradzie lekarza specjalisty w ramach Programu

b) realizowane będą tylko i wyłącznie skierowania wystawione przez lekarza rehabilitacji zatrudnionego przez Miejskim Centrum Medycznym ”Górna”

w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 w ramach konsultacji finansowanych z Budżetu Obywatelskiego,

c) zapisy w godzinach pracy poradni rehabilitacyjnej 8-15:35, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub pod numerem

telefonu przy ul. Felińskiego 7, parter, poradnia rehabilitacyjna, tel. (42) 689-20-92,

d) zabiegi na terenie przychodni przy ul. Felińskiego 7

e) w ramach programu pacjent w danym roku może otrzymać 1 cykl zabiegów (cykl zabiegów stanowi 10 dni zabiegowych).

 

 

Zaproszenie na dni otwarte Kapelusz Anatola

 

5 lat Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi!

 

1 grudnia 2020 roku to dla nas wyjątkowa data, gdyż świętujemy:

po pierwsze - 5 lecie powstania Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

po drugie - 9 lecie pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Centrum.

 

Trochę historii:

1 grudnia 2011 roku objęłam stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” funkcjonującej w jednej lokalizacji, przy ul. Felińskiego 7, z 45 pracownikami na pokładzie.

1 grudnia 2015 roku zakończyliśmy proces łączenia miejskich placówek służby zdrowia na Górnej w wyniku czego powstało Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi z placówkami mieszczącymi się przy:

ul. Felińskiego 7,

ul. Tatrzańskiej 109,

ul. Cieszkowskiego 6,

ul. Odrzańskiej 29

ul. Rzgowskiej 170.

 

W 2021 roku mamy w planach otworzenie kolejnej przychodni przy ul. Paderewskiego 6.

Był to (i jest w dalszym ciągu) niezwykle pracowity, kreatywny oraz dynamiczny czas.

Nie brakowało chwil radości, zadowolenia, satysfakcji, dumy ale również łez, stresów i drobnych porażek.

W tym czasie przeprowadziliśmy inwestycje, remonty, zakupy i modernizacje na kwotę ponad 13 mln zł.

Od samego początku realizujemy programy profilaktyczne oraz aktywnie współuczestniczymy w różnego rodzaju akcjach społecznych.

Wiele naszych projektów uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom zastępujemy karty papierowe dokumentacją elektroniczną.

Jako jedna z niewielu placówek uzyskaliśmy Akredytację Ministra Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Jednak największą wartością Miejskiego Centrum Medycznego ”Górna” w Łodzi jest liczący obecnie ponad 220 osób zespół pracowników i współpracowników.

Ludzi otwartych, empatycznych, życzliwych i gotowych na niesienie pomocy. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji epidemii.

 

Każdego dnia wypełniamy nasze motto ”Zdrowie chorego najwyższym prawem”.

 

Życzę naszym Pacjentom satysfakcji i zadowolenia z jakości świadczonych przez nas usług, natomiast Pracownikom i Współpracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Żaneta Iwańczyk

 

dyrektor

 

Informacja o tym, czy pacjent jest na kwarantannie lub izolacji domowej jest już dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Informacje tę można pobrać w postaci podpisanego dokumentu i np. przekazać pracodawcy.
To kolejne z rozwiązań e-zdrowia, które ułatwia funkcjonowanie w czasie pandemii.

 

 

Więcej informacji pod linkiem:

 

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/8918-informacja-o-kwarantannie-lub-izolacji-na-internetowym-koncie-pacjenta?fbclid=IwAR3YmvLtvo5T-vtPwp74zzUyJ65rhpND7KE4Vk1658Z4BdwwHASTRf6BrCo

 

ikp2