OPIEKA KOORDYNOWANA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej to:

 • kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami przewlekłymi przez naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM), który lekarz POZ ustala razem z pacjentem;
 • konsultacje lekarzy specjalistów (endokrynologów, kardiologów, diabetologa, pulmonologa i nefrologa)
 • dodatkowe badania diagnostyczne, które były do tej pory w zarezerwowane dla opieki specjalistycznej;
 • porady dietetyków i edukacja zdrowotna.

Zaproszenie do współpracy w zakresie udzielania konsultacji specjalistycznych i porad dietetycznych w ramach opieki koordynowanej przyjęli:

 • Paweł Nogal - specjalista endokrynologii,
 • dr n.med. Dariusz Karalus - specjalista kardiologii,
 • Krzysztof Stanek - specjalista endokrynologii i diabetologii dla dzieci,
 • Ewelina Ogińska - specjalista diabetologii,
 • Joanna Kosińska - specjalistka chorób płuc,
 • Małgorzata  Rudzińska - specjalista kardiologii,
 • dr hab. Wojciech Zieleniewski - specjalista endokrynologii
 • mgr Anna Zielińska - dietetyk
 • mgr Aleksandra Franoszek - dietetyk

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, od stycznia 2024 r. we własnym zakresie wykonujemy cały kompleks badań specjalistycznych w ramach OPIEKI KOORDYNOWANEJ w POZ.

Zaproszenie do współpracy w tym zakresie przyjęli:

 • dr n.med. Andrzej Bissinger - specjalista kardiologii – w zakresie badania Holter EKG i Holter RR - w przychodni przy ul. Felińskiego 7
 • Małgorzata Rudzińska - specjalista kardiologii – w zakresie badanie ECHO serca - w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109
 • dr n.med. Dariusz Karalus - specjalista kardiologii – w zakresie badanie ECHO serca - w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109
 • Janusz Szosland - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej – w zakresie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy - w przychodni przy ul. Felińskiego 7
 • dr n.med. Agnieszka Karp-Majewska - specjalista neurologii – w zakresie badania USG Doppler tętnic szyjnych - w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 
 • Krzysztof Dziarmaga - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej – w zakresie badania USG Doppler tętnic szyjnych - w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 
 • dr n.med. Andrzej Górski - specjalista chirurgii ogólnej,  specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista angiologii - w zakresie badania USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych - w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6

Ponad to na terenie naszych placówek:

 • porad edukacyjnych udzielają pielęgniarki zatrudnione w MCM „Górna”
 • badania spirometryczne wykonywane są w poradniach MCM „Górna” przy ul. Tatrzańskiej 109 i ul. Rzgowskiej 170
 • badania laboratoryjne dedykowane w opiece koordynowanej wykonywane są we wszystkich lokalizacjach MCM „Górna”.

Opieka koordynowana nie istniałaby bez koordynatorów, to jest osób  wyznaczonych w każdej przychodni, którzy opiekują się pacjentem: umawiają  go na wizytę, przypominają o terminie badań, kompletują wyniki badań i rozliczają świadczenia. A nad tym wszystkim czuwa mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Małgorzata Szpaderska – główny koordynator w opiece koordynowanej MCM „Górna”.

Zapraszamy do naszych poradni!!!