Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi rozpoczęło program z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego wsparcia opieki stomatologicznej dla dzieci.

Działania nasze obejmować będą edukację stomatologiczną adresowaną do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz na półkolonie, na terenie miasta Łodzi,  w tym dzieci ze społeczności uchodźczej z Ukrainy.

Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy z Miastem Łódź pn. „Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci” w okresie wakacyjnym do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Dzieci biorące udział w zajęciach – pogadance otrzymają szczoteczki, pasty do zębów oraz broszurki edukacyjne.

 

Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu

przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF

 unicef