Projekt "PrzyStań DiM"

 

realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres realizacji projektu: 2021-06-01 do: 2023-10-31

Celem projektu utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze woj. Łódzkiego.

Szczegóły dotyczące Projektu znajdują się na stronie Partnera Wiodącego: babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/home.

 

Więcej informacji również na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/projekt-przystan-dim/

 

csm logo przystan