mcm bo

 Szanowni Państwo, Pacjenci, Kontrahenci, Sympatycy

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Od 7 października 2022 roku zapraszamy do głosowania i prosimy o poparcie naszego zadania zgłoszonego

do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

 

Projekty ponadosiedlowe o numerach:

L 029 pod nazwą:

Gabinet zabiegowy XXI w. - modernizacja i doposażenie gabinetu zabiegowego w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6

Projekt ma na celu poprawę warunków świadczenia usług medycznych mieszkańcom Łodzi poprzez polepszenie funkcjonalności gabinetu zabiegowego, poprawę warunków sanitarnych i zapewnienie komfortu oraz intymności.

 

L 030 pod nazwą:

Porady i zabiegi rehabilitacyjne dla każdego mieszkańca Łodzi w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi

Projekt zakłada: 1. poradę lekarza rehabilitacji zakończoną wystawieniem zlecenia na pakiet zabiegów rehabilitacyjnych 2. wykonanie zleconych zbiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi rehabilitacyjne będą realizowane w Poradni rehabilitacji przy ul. Felińskiego 7, gdzie jesteśmy w stanie przeprowadzić całą gamę zabiegów rehabilitacyjnych. Zapotrzebowanie wśród starzejącego się społeczeństwa na tego typu usługi jest bardzo duże i nieprzerwanie rośnie.

 

L 031 pod nazwą:

Senior w CZAS-ie - działania aktywizujące dla seniorów realizowane w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Rzgowska 170 oraz Felińskiego 7

Projekt zakłada: 1. zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla seniorów 2. zajęcia edukacyjne dla seniorów. Dzisiaj senior to osoba aktywna, poszukująca dodatkowych zajęć i spotkań w grupie rówieśniczej. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej chcemy uatrakcyjnić i rozszerzyć ofertę już prowadzonych zajęć dla seniorów.

 

Głosować możecie Państwo w formie:

GŁOSOWANIE PAPIEROWE: 7-14 PAŹDZIERNIKA

karty do głosowania dostępne są w punktach do głosowania, także w naszych poradniach.

 

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE: 7-31 PAŹDZIERNIKA

głosowanie za pomocą systemu elektronicznego rozpoczyna się 7 października o godzinie 00:00, a kończy się 31 października o godzinie 24:00

ABY ZAGŁOSOWAĆ KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK:

https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl

 

PAMIĘTAJ

  • każdy Mieszkaniec Łodzi będzie mógł oddać 5 głosów na projekty osiedlowe (do wyboru maksymalnie dwa osiedla) oraz 5 głosów na projekty ponadosiedlowe,
  • w przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego Mieszkańca, WSZYSTKIE oddane przez niego głosy uznaje się za nieważne,
  • zachęcamy do oddawania swoich głosów poprzez formularz elektroniczny zamieszczony pod linkiem: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl

 

Za każdy oddany głos serdecznie dziękujemy

Dyrektor i Pracownicy

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi