mcm bo

 

Szanowni Państwo, Pacjenci, Kontrahenci, Sympatycy

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Od 1 października 2021 roku zapraszamy do głosowania i prosimy o poparcie naszego zadania zgłoszonego

do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

 

Projekty ponadosiedlowe o numerach:

L 042 pod nazwą:

Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

W ramach zadania pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady lekarza rehabilitacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych

 

L 044 pod nazwą:

Z myślą o naszych seniorach – kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u

przy ul. Felińskiego 7

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace remontowe, inwestycyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt pomieszczeń

na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora.

 

L 046 pod nazwą:

CZAS dla seniora – działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170

W ramach zadania seniorzy będą mogli skorzystać z różnych form zajęć  aktywizujących oraz prozdrowotnych.

 

Głosować możecie Państwo w formie:

  1. papierowej od 1 października do 15 października 2021 roku – karty do głosowania dostępne są w punktach do głosowania,
  2. elektronicznej od 1 października do 29 października 2021 roku – korzystając ze strony internetowej: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl

 

Ważne!

  1. Każdy mieszkaniec Łodzi będzie mógł oddać 5 głosów na projekty osiedlowe (do wyboru maksymalnie 2 osiedla) oraz 5 głosów na projekty ponadosiedlowe,
  2. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego Mieszkańca, WSZYSTKIE oddane przez niego głosy uznaje się za nieważne.

 

Za każdy oddany głos serdecznie dziękujemy

Dyrektor i Pracownicy

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi