PODZIĘKOWANIA - SENIORALIA

 

Podziękowania za włączenie się w organizację "VI Łódzkich Senioraliów".

 

 

 

 senioralia podziekowania 2019