5 lat Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi!

 

1 grudnia 2020 roku to dla nas wyjątkowa data, gdyż świętujemy:

po pierwsze - 5 lecie powstania Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

po drugie - 9 lecie pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Centrum.

 

Trochę historii:

1 grudnia 2011 roku objęłam stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” funkcjonującej w jednej lokalizacji, przy ul. Felińskiego 7, z 45 pracownikami na pokładzie.

1 grudnia 2015 roku zakończyliśmy proces łączenia miejskich placówek służby zdrowia na Górnej w wyniku czego powstało Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi z placówkami mieszczącymi się przy:

ul. Felińskiego 7,

ul. Tatrzańskiej 109,

ul. Cieszkowskiego 6,

ul. Odrzańskiej 29

ul. Rzgowskiej 170.

 

W 2021 roku mamy w planach otworzenie kolejnej przychodni przy ul. Paderewskiego 6.

Był to (i jest w dalszym ciągu) niezwykle pracowity, kreatywny oraz dynamiczny czas.

Nie brakowało chwil radości, zadowolenia, satysfakcji, dumy ale również łez, stresów i drobnych porażek.

W tym czasie przeprowadziliśmy inwestycje, remonty, zakupy i modernizacje na kwotę ponad 13 mln zł.

Od samego początku realizujemy programy profilaktyczne oraz aktywnie współuczestniczymy w różnego rodzaju akcjach społecznych.

Wiele naszych projektów uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom zastępujemy karty papierowe dokumentacją elektroniczną.

Jako jedna z niewielu placówek uzyskaliśmy Akredytację Ministra Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Jednak największą wartością Miejskiego Centrum Medycznego ”Górna” w Łodzi jest liczący obecnie ponad 220 osób zespół pracowników i współpracowników.

Ludzi otwartych, empatycznych, życzliwych i gotowych na niesienie pomocy. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji epidemii.

 

Każdego dnia wypełniamy nasze motto ”Zdrowie chorego najwyższym prawem”.

 

Życzę naszym Pacjentom satysfakcji i zadowolenia z jakości świadczonych przez nas usług, natomiast Pracownikom i Współpracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Żaneta Iwańczyk

 

dyrektor