Sukces, sukces, sukces….

Uprzejmie informujemy, że zgłoszone przez nas projekty uzyskały Państwa poparcie i akceptację. Jest nam niezwykle przyjemnie, że po raz kolejny nam Państwo zaufaliście i razem zmieniamy nasze Przechodnie.

 

Zwycięskie projekty:

1) Zakup aparatu USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170.

2) Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 – to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź.

3) Zapraszamy do wyremontowanej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.

4) Miejskie Centra Medyczne zapraszają Pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne.

 

 Gratulacje zwycięskiego projektu

Serdecznie Państwu dziękujemy i pozdrawiamy

Żaneta Iwańczyk