Zapraszamy mieszkańców Łodzi na:

SOBOTĘ DLA ZDROWIA

realizowaną w ramach programu „Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne”

 

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „GÓRNA” W ŁODZI zaprasza 7 kwietnia 2018r.  w godz.9-13 do przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 na:

 

1) konsultacje kardiologiczne i konsultacje dermatologiczne

  • zapisy osobiste lub telefoniczne: rejestracja główna przy ul. Tatrzańskiej 109,                    tel. 42 643-39-72 lub 643-57-44

2) badania USG jamy brzusznej, nerek i układu moczowego

  • zapisy osobiste lub telefoniczne: gabinet zabiegowy przy ul. Tatrzańskiej 109, I piętro, pokój 106, tel. 42 643-46-88 lub 643-39-72 wew. 757

3) zajęcia sportowe i rekreacyjne

  • zapisy osobiste lub telefoniczne: poradnia rehabilitacyjna przy ul. Tatrzańskiej 109,             I piętro, pokój 120 tel. 42 643-39-72 wew. 737

4) zajęcia nordic –working

  • zapisy osobiste lub telefoniczne: gabinet zabiegowy przy ul. Tatrzańskiej 109, I piętro, pokój 106, tel. 42 643-46-88 lub 643-39-72 wew. 757

5) mnemotechniki – to zbiór ćwiczeń technik zapamiętywania, przechowywania oraz szybkiego przypominania sobie zgromadzonych informacji. To sposób ćwiczenia mózgu, a co za tym idzie poprawy pamięci

  • zapisy osobiste lub telefoniczne: gabinet zabiegowy przy ul. Tatrzańskiej 109, I piętro, pokój 106, tel. 42 643-46-88 lub 643-39-72 wew. 757

6) trening relaksacyjny - to rodzaj treningi autogennego J.H. Schultza

  • zapisy osobiste lub telefoniczne: gabinet zabiegowy przy ul. Tatrzańskiej 109, I piętro, pokój 106, tel. 42 643-46-88 lub 643-39-72 wew. 757

7) porady, pomiary ciśnienia, badanie poziomu cukru – bez zapisów

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy i ograniczona liczba miejsc. Zapisy rozpoczynamy od 7 marca 2018r.

Zapraszamy

 

Co to są mnemotechniki?

Jest to zbiór ćwiczeń i technik zapamiętywania,przechowywania oraz szybkiego przypominania sobie zgromadzonych informacji.To sposób ćwiczenia mózgu,a co za tym idzie poprawa pamięci , koncentracji i kreatywności człowieka ,co przekłada się na łatwiejsze zapamiętywanie liczb,kodówPIN, ważnych dat,czy zwyczajnej listy zakupów.Mnemotechniki pomagają w nauce języków obcych.Termin pochodzi z języka greckiego i oznacza:mneme-pamięć i technikos:wykonany zgodnie ze sztuką. Za twórcę mnemotechnik uważa się Symonidesa z Keos.

Zajęcia mają charakter warszatowy,odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają około 60 min.

 

Trening relaksacyjny

Trening relaksacyjny to rodzaj treningu autogennego –J.H.Schultza polegający na rozluźnienia ciała, koncentracji na oddechu, umiejętności zniesienia napięcia mięśniowego i możliwości uspokojenia w sytuacjach gdy jesteśmy poddani odziaływaniu stresu.

Zajęcia mają charakter systematycznych kilkuminutowych powtórzeń, odbywają się w miłej, spokojnej atmosferze w pozycji siedzącej lub horyzontalnej.