Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Podniesienie jakości udzielanych  świadczeń medycznych przez Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi poprzez utworzenie pracowni diagnostyki obrazowej RTG w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170."

Celem projektu jest zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych świadczonych przez Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców miasta Łodzi.

Dofinansowane projektu z UE: 722 684,62 zł

 

 

 

znaki