Szanowni Państwo, Pacjenci, Kontrahenci, Sympatycy

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

 

BO                                        logo centrum medyczne lodz gorna

Od 14 września 2019 roku zapraszamy do głosowania i prosimy o poparcie naszych zadań zgłoszonych

do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020:

 

1. Zadanie nr G 141CD, pod nazwą:

Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.

W ramach zadania pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady lekarza rehabilitacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Koszt zadania 620 000,00 zł

 

2. Zadanie nr G 323CD, pod nazwą:

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 – II etap prac inwestycyjnych.

W ramach zadania planujemy poprawę stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w zakresie malowania gabinetów, wymiany fartuchów przy umywalkach, wymiany armatury sanitarnej, wymiana wykładziny podłogowej. Koszt zadania 620 000,00 zł

 

3. Zadanie nr G 143RO, pod nazwą:

Ginekologia XXI w. – modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodniprzy ul. Cieszkowskiego 6.

W ramach zadania planujemy kompleksową modernizację poradni położniczo-ginekologicznej, obejmującą opracowanie koncepcji organizacyjnej i układu funkcjonalnego w ramach istniejącej poradni, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i wizualnej. Koszt zadania 420 000,00 zł

 

4. Zadanie nr G 142RO, pod nazwą:

Zmieniamy przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - III etap prac inwestycyjnych.

W ramach zadania planujemy dalszą przebudowę przychodni, która będzie kontynuacją zmian infrastrukturalnych. Będzie dotyczyła przebudowy i poprawy stanu sanitarno – higienicznego ciągów komunikacyjnych, gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych oraz rehabilitacji. Koszt zadania 500 000,00 zł

 

5. Zadanie nr G 144CH, pod nazwą:

Poprawa stanu sanitarno – higienicznego ciągów komunikacyjnych i węzłów sanitarnych w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170.

W ramach zadania planujemy przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz przeprowadzenie prac inwestycyjnych w zakresie głównej klatki schodowej, i/lub bocznej oraz pomieszczeń sanitarno-higienicznych, w tym toalety dla niepełnosprawnych. Koszt zadania 730 000,00 zł.

 

Głosować możecie Państwo w formie:

- papierowej do 29 września 2019 roku – karty do głosowania dostępne są w punktach do głosowania,

- elektronicznej do 6 października 2019 roku – korzystając ze strony internetowej: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl

 

 

Ważne!

1. Głosować na projekty może każdy mieszkaniec Łodzi (nie ma ograniczenia wiekowego).

2. Głosować można na 5 projektów z dowolnie wybranych osiedli.

 

 

Za każdy oddany głos serdecznie dziękujemy

 

Dyrektor i Pracownicy

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

 

 

 

Dzięki Państwa głosom w latach 2014 – 2019 pozyskaliśmy środki finansowe, które przeznaczyliśmy na poprawę jakości świadczonych usług w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi:

 

1. Wykonaliśmy termomodernizację budynku przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109.

2. Doposażyliśmy poradnię neurologiczną poprzez zakup aparatu EEG do naszej przychodni.

3. Zakupiliśmy sprzęt medyczny do Poradni okulistycznej przy ul. Felińskiego 7.

4. Wymieniliśmy nawierzchnię chodnikową wokół budynku przychodni przy ul. Felińskiego 7.

6. Zakupiliśmy sprzęt medyczny dla przychodni przy ul. Felińskiego 7 i Tatrzańskiej 109.

7. Zakupiliśmy wyposażenie medyczne i niemedyczne do przychodni”.

8. Przeprowadziliśmy  prace  inwestycyjne  w  zakresie  dostosowania  pomieszczeń do  działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.

9. Mając na uwadze ochronę danych i sprzętu medycznego zamontowaliśmy system kontroli dostępu do pomieszczeń w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170.

10. Przeprowadziliśmy remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla pacjentów w budynku przy ul. Rzgowskiej 170.

11. Wyremontowaliśmy pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ciągi komunikacyjne w budynku przychodni przy ul. Felińskiego 7.

12. Zakupiliśmy wyposażenie medyczne i niemedyczne do przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109.

13. W trosce o najmłodszych pacjentów i seniorów przeprowadziliśmy modernizację oraz doposażyliśmy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109.

14. W trosce o najmłodszych pacjentów i seniorów przeprowadziliśmy modernizację oraz doposażyliśmy przychodnię przy ul. Felińskiego 7.

15. Zakupiliśmy sprzęt medyczny do Poradni okulistycznej przy ul. Odrzańskiej 29.

16. Zakupiliśmy sprzęt medyczny do poradni przy ul. Odrzańskiej 29.

17.Wykonaliśmy remont tarasu na podejściu do przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 od strony głównego wejścia.

18. Wyremontowaliśmy hol wejściowy i schody w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.

19. Odnowiliśmy przychodnię – ciągi komunikacyjne w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.

20. Zakupiliśmy aparat USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170.

21. Doprowadziliśmy do zagospodarowania terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109.

22. Organizowaliśmy konsultacje i podejmowaliśmy działania prozdrowotne (konsultacje lekarzy specjalistów oraz porady lekarza rehabilitacji i zabiegi rehabilitacyjne).

23. Zakupiliśmy aparaturę i wyposażenie medyczne do przychodni przy ul. Felińskiego 7.

24. Przeprowadzamy II etap prac związanych ze zmianami w przychodni przy ul. Odrzańskiej 29.

25. Wybudowaliśmy kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny „Od juniora do seniora” w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170.

26. Poprawiamy stan sanitarno-higieniczny gabinetów lekarskich i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109.