Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi

w ramach zadania zgłoszonego i finansowego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Łodzi na 2020 rok

pn. „Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne”

zaprasza Pacjentów na:

Rehabilitację dla każdego – program dedykowany osobom od 18 roku życia.

 

BO

 

Program składa się z dwóch części:

 

1. Porada lekarza rehabilitacji zakończona wystawieniem zlecenia na konkretne zabiegi rehabilitacyjne:

a) zapisy od 19 lutego 2020 roku,

b) porada lekarza rehabilitacji zakończona wystawieniem skierowania na konkretne zabiegi rehabilitacyjne (pacjent może otrzymać 5 różnych zabiegów – decyzję podejmuje lekarz rehabilitacji),

c) zapisy w godzinach pracy przychodni 7.15 -19.00, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich przy ul. Tatrzańskiej 109 (parter – główna rejestracja) lub pod numerem telefonu (42) 643-39-72 lub 643-57-44,

d) badanie na terenie przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109.

 

2. Zabiegi rehabilitacyjne:

a) zapisy od 02 marca 2020 roku,

b) realizowane będą tylko i wyłącznie skierowania wystawione przez lekarza rehabilitacji zatrudnionego przez Miejskim Centrum Medycznym ”Górna” w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 w ramach konsultacji finansowanych z Budżetu Obywatelskiego,

c) zapisy w godzinach pracy poradni rehabilitacyjnej 8-15:35, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub pod numerem telefonu przy ul. Felińskiego 7, parter, poradnia rehabilitacyjna, tel. (42) 689-20-92,

d) zabiegi na terenie przychodni przy ul. Felińskiego 7

e) w ramach programu pacjent w danym roku może otrzymać 1 cykl zabiegów (cykl zabiegów stanowi 10 dni zabiegowych).