Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załacznik nr 1a-1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g

załącznik nr 1h

załącznik nr 1i

załącznik nr 1j

załącznik nr 2-9

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi cz. 2

zestawienie z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty