Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ.

Ankietę można wypełniać do połowy marca.Anonimowa ankieta składa się z 42 pytań dotyczących opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie np.:

  • Czy po  pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?

  • Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu?

  • Czy w opiece ambulatoryjnej (w poradni) mogła Pani wykonać zlecone badania diagnostyczne?

  • Czy umożliwiono Pani kontakt noworodka z matką "skóra do skóry", który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie?

  • Czy na oddziale położniczym dostępny był edukator do spraw laktacji?

  • Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi poradami?

  • Czy po powrocie do domu po porodzie odbyły się wizyty położnej w okresie połogu?

  • Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?

Celem ankiety jest zbadanie aktualnego stanu opieki okołoporodowej. Warto przypomnieć, że pierwsza taka ankieta została przeprowadzona przez Fundusz w kwietniu ubiegłego roku. Wyniki wykorzystano między innymi przy opracowaniu modelu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem. 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Wypełnij ankietę pod adresem: ankieta

Rzecznik prasowy ŁOW NFZ tel.: 42 275 40 10