Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja isotnych warunków zamówienia

załączniki nr 2-8

załacznik nr 1:

mcm lodz gorna przychodniazal. 1 czesc 1_Tatrzanska.7z

mcm lodz gorna przychodniaATH_1_Tatrzańska.ath

mcm lodz gorna przychodniaATH_2_Tatrzańska.ath

mcm lodz gorna przychodniaATH_3_Tatrzańska.ath

mcm lodz gorna przychodniaATH_4_Tatrzańska.ath

zestawienie z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty