PIELĘGNIARKA POZ

Łódź, dnia 13 stycznia 2020 r.

MCM.G.DN.42.2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi zatrudni:

PIELĘGNIARKĘ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Proponujemy  pracę w pełnym wymiarze godzin (forma zatrudnienia do ustalenia)

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@mcmgorna.pl

Zaznaczamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych: rodo@mcmgrona.pl, tel. 42 689 20 81.

Celem i podstawą do przetwarzania danych osobowych Pana/Pani jest realizacja procesu rekrutacji na stanowisko: pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

MCM „Górna” w Łodzi będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeżeli wyrażą Państwo zgodę jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. (Prosimy w CV jednoznacznie „oświadczyć” czy wyrażają Państwo zgodę na podst. art. 6 ust.1 lit.a) w przeciwnym razie Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji na to stanowisko.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są uprawnieni pracownicy Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

Przysługują Państwu prawa do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych w celu: ich sprostowania lub zmiany, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie i usunięcie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM „Górna” lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.