Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi zaprasza na Badania przesiewowe w kierunku  wczesnego rozpoznania jaskry.

Zakończono realizację programu.

  • Celem programu jest wczesne wykrycie choroby, jej prawidłowe monitorowanie i leczenie, które pozwoli zachować użyteczną ostrość wzroku.
  • Program jest realizowany poprzez wykonanie badania przesiewowego. Każdy pacjent po 45 roku życia zgłaszający się do programu, który nie ma stwierdzonej jaskry, będzie podlegał badaniu przesiewowemu. Po zebraniu informacji w ankiecie- wywiadzie pacjenta w kierunku czynników zwiększonego ryzyka pacjent będzie miał wykonane następujące badania: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka i badanie pola widzenia.
  • Miejscem realizacji programu jest Poradnia Okulistyczna przy ul. Felińskiego 7 w Łodzi.
  • Czas trwania programu od 01 czerwca 2016r do 30 listopada 2016 r.

Pacjenci zainteresowani programem zgłaszają się do Rejestracji przy ul. Felińskiego 7, ul. Tatrzańskiej 109, ul. Cieszkowskiego 6, ul. Odrzańskiej 109 i ul. Rzgowskiej 170 w celu umówienia terminu wizyty u okulisty: tel. 42 689 20 80.

Badania będą przeprowadzane po uprzednim wyznaczeniu terminu w rejestracji:

  • wtorek: 9.00 -12.00
  • środa: 13.00 -17.00