Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi w 2016 roku realizuje program finansowany przez  Miasto Łódź  skierowany  dla dzieci klas 1-3 publicznych szkół podstawowych mający na celu zmniejszenie występowania wad postawy poprzez kształtowanie prawidłowej postawy oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie i korygowanie.

Zakończono realizację programu.

W ramach programu Przychodnia prowadzi:

  1. działania informacyjno - edukacyjne skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli o wadach postawy, przyczynach, sposobach zapobiegania, skutkach i możliwości leczenia.
  2. naukę przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
  3. badanie dzieci klas I - III w zakresie wad postawy.
  4. prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej na terenie wybranej szkoły dla dzieci z rozpoznaną wadą postawy.

Badania i zajęcia gimnastyki korekcyjnej będą odbywały się na terenie:

  • Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi przy, ul. Anczyca 6,
  • Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi, przy ul. Gałczyńskiego 6.