Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi zaprasza do udziału w programie wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek.

W programie mogą wziąć udział osoby, które:

  • są mieszkańcami miasta Łodzi;
  • są w wieku aktywności zawodowej z przedziału 50-65 lat i są aktywne zawodowo tj. są osobami pracującymi lub osobami pozostającymi bez zatrudnienia, ale poszukującymi pracy i zainteresowanymi jej podjęciem;
  • Nie miały rozpoznanej dotychczas przewlekłej choroby nerek;
  • występuje u nich przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:

  cukrzyca,

  nadciśnienie tętnicze,

  przebyta ostra niewydolność nerek,

  ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,

  choroby układu sercowo-naczyniowego,

  zaburzenia strukturalne układu moczowego, z nawracającą kamica nerkową lub przerostem gruczołu krokowego,

  choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń układowy)

  schyłkowa niewydolność nerek lub choroby nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,

  otyłość BMI >35 kg/m2

  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonywanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych przewidzianych w programie (badanie stężenia kreatyniny z oszacowaniem eGFR, ogólnego badania moczu, albuminurii).

 O szczegóły i zapisy zapytaj pracowników rejestracji.