CENTRUM DIETETYCZNE ONLINE

 

           W celu szerzenia wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia oraz pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, promujemy działania prozdrowotne poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia z wykorzystaniem:

 

-  informacji i darmowych planów żywieniowych zawartych na portalu https://diety.nfz.gov.pl prowadzonym przez NFZ,

- możliwości darmowych konsultacji dietetycznych Centrum Dietetycznego Online https://poradnia.ncez.pl, które działa w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

 

          Celem jest pomoc wszystkim osobom, które potrzebują porady dietetyka w codziennym życiu: zarówno osobom zdrowym, które chcą sprawdzić czy ich sposób żywienia jest właściwy jak i chorym, dla których dieta powinna być elementem skutecznego leczenia, szczególnie w przypadku jednocześnie występujących wielu schorzeń.

 

Centrum Dietetyczne Online (ulotka) >>>