Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi zaprasza kobiety w wieku 25 – 59 lat do bezpłatnego programu profilaktycznego w poradni ginekologiczno-położniczej w placówkach

przy ul. Felińskiego 7, ul. Cieszkowskiego 6  i ul. Rzgowskiej 170.

 

Zapraszamy na pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Programem są objęte kobiety, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.