Zamówienia publiczne

 

 

Informujemy, że aktualne informacje nt. zamówień publicznych znajdują się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Miejeskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi.

 

Link do strony BIP

http://bip.mcmgorna.pl/zamowienia-publiczne