Wykonanie remontów dachów przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Wykonanie remontów dachów przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1

zał. 1

zał. 2-5

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia