Poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i sanitariatu w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Felińskiego 7"

Poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i sanitariatu w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Felińskiego 7" - Budżet Obywatelski 2017

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja isotnych warunków zamówienia

załączniki nr 2-8

załacznik nr 1

mcm lodz gorna przychodniazal. 1 czesć 1_Felinski.7z

mcm lodz gorna przychodniaATH_Felińskiego 7.ath

mcm lodz gorna przychodniaATH_Felińskiego 7_2.ath

 zestawienie z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty