Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załaczniki nr 1-5

załącznik nr 6

pytania i odpowiedzi

zmieniony załacznik nr 1

zmiany do siwz

zestawienie z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia mcm lodz gorna przychodniaZmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.doc