Ogłoszenie o wyniku postępowania na „DOSTARCZENIE SPRZĘTU TELEFONICZNEGO DO MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" w ŁODZI ", w trybie zapytania ofertowego o cenę 5/2017/RC

Ogłoszenie o wyniku postępowania na „DOSTARCZENIE SPRZĘTU TELEFONICZNEGO DO MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" w ŁODZI ", w trybie zapytania ofertowego o cenę 5/2017/RC

mcm lodz gorna przychodniaogoszenie-o-wyniku.pdf