Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyz technicznych dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”, w trybie zapytania ofertowego o cenę 3/2017/RC

Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyz technicznych dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”, w trybie zapytania ofertowego o cenę 3/2017/RC

mcm lodz gorna przychodniaogloszenie-o-wyborze.pdf