teleporady

Z dniem 1 paździenika 2017r zmienia się  wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej na terenie województwa łódzkiego.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  stwarza możliwości zaopatrzenia w leki dla osób przewlekle je stosujące, bez konieczności wizyty lekarskiej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin składania zamówienia na leki przewlekle stosowane

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi udostępniana jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi z dnia 1 grudnia 2019 r. "Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej".

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do lektury informatora, w którym będą Państwo mogli sprawdzić jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ.