teleporady

Z dniem 1 paździenika 2017r zmienia się  wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej na terenie województwa łódzkiego.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska

Szanowni Państwo

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia udostępniło usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta

dzięki któremu w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone po różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrac i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept (sposób dawkowania, czy wykaz zakupionych w ostatnim czasie leków).

Dostęp do IKP można uzyskać za pomocą dwóch prostych kroków:

1. Założenie Profilu Zaufanego - jeśli jeszcze nie jest założony

2. Logowanie do IKP natepuje ma stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego.

 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  stwarza możliwości zaopatrzenia w leki dla osób przewlekle je stosujące, bez konieczności wizyty lekarskiej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin składania zamówienia na leki przewlekle stosowane

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi udostępniana jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi z dnia 1 grudnia 2019 r. "Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej".

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do lektury informatora, w którym będą Państwo mogli sprawdzić jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wsteczne zgloszenie do ubezpieczenia

 

Zmiany w dostepie do podstawowej opieki zdrowotnej od 12 stycznia 2017 roku

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ.