Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi planuje rozszerzyć swoją działalność o jeszcze jedną placówkę w nowej lokalizacji przy ul. Paderewskiego 6.

W ramach zadania planowana jest dalsza poprawa stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych, gabinetów lekarskich, zabiegowych oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

Planowany koszt inwestycji : 350 000,00 zł.

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi planuje realizować projekt w ramach środków finansowych pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego 2020. W ramach zadania planujemy kompleksową modernizację poradni położniczo-ginekologicznej, obejmującą opracowanie koncepcji organizacyjnej i układu funkcjonalnego w ramach istniejącej poradni, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i wizualnej. Koszt zadania 420 000,00 zł

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi planuje realizować projekt w ramach środków finansowych pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego 2020. W ramach zadania pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady lekarza rehabilitacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych na nowoczesnym sprzęcie rehabilitacyjnym. Koszt zadania 620 000,00 zł