Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Dostawa aparatu USG

Dostawa szczepionek

Dostawa aparatu USG

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”.

Wykonanie remontów dachów przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017

Poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i sanitariatu w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Felińskiego 7" - Budżet Obywatelski 2017

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego - Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - Budżet Obywatelski 2017

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017.

 

Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego - Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6  - Budżet Obywatelski 2017

Uwaga!!!

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi informuje, że zostaje wycofany załącznik ATH_Felińskiego 7.ath

 

Poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i sanitariatu w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Felińskiego 7" - Budżet Obywatelski 2017

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na „DOSTARCZENIE SPRZĘTU TELEFONICZNEGO DO MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" w ŁODZI ", w trybie zapytania ofertowego o cenę 5/2017/RC

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pismeny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi", w trybie zapytania ofertowego o cenę 4/2017/RC

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pismeny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyz technicznych dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”, w trybie zapytania ofertowego o cenę 3/2017/RC

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.

mcm lodz gorna przychodniaplan-2017.pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. - aktualizacja na dzień 21 lutego 2017

mcm lodz gorna przychodniaplan-2017-zmiana.pdf

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania publicznego na realizację zadania: „Dostawa artykułów jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”

Zamieszczono odpowiedzi na zapytania jakie wpynęly w ogłoszonym postepowaniu.

Ogłoszenie wyników postepowania.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej wraz z wynajmem pomieszczeń w filii przy ul. Rzgowskiej 170.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej wraz z wynajmem pomieszczeń w filii przy ul. Rzgowskiej 170.

Zmiana terminu składania ofert.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi