Wartość dotacji z budżetu Miasta Łodzi – 87 220 zł.