Gabinet promocji zdrowia

mieści się w przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

w poradni przy ul. Felińskiego 7

II piętro, pokój 205

Gabinet czynny w każdy 2-gi poniedziałek miesiąca w godz. 12:00-14:00

 

 

13 stycznia 2020 roku

Zakres tematyczny: Depresja seniora i otępienie starcze.

 

Edukacja skierowana do osób starszych, powyżej 65 lat oraz ich opiekunów obejmuje:

1. omówienie istoty schorzeń psychicznych wieku starczego,

2. metody leczenia – farmakologia, psychoterapia,

3. ośrodki wsparcia – instytucjonalne wsparcie w chorobie dla pacjenta i opiekuna,

4. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

10 lutego 2020 roku

Zakres tematyczny: Porady laktacyjne.

 

Edukacja skierowana do ciężarnych i młodych matek obejmuje:

1. zapoznanie z technikami karmienia naturalnego,

2. problemy występujące w trakcie karmienia naturalnego,

3. sprzęt pomocniczy stosowany we wspieraniu laktacji,

4. ośrodki wsparcia – instytucjonalne wsparcia w laktacji,

5. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

9 marca 2020 roku

Zakres tematyczny: Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Edukacja skierowana do wszystkich zainteresowanych obejmuje:

1. omówienie zasad resuscytacji u dorosłych i dzieci według wytycznych ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) 2015,

2. sytuacje szczególne – porażenie prądem, zadławienie,

3. obsługa defibrylatora AED,

4. pokaz na fantomie,

5. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

Wyjątkowo 20 kwietnia 2020 roku

Zakres tematyczny: Higiena osób starszych.

 

Edukacja skierowana do osób powyżej 65 roku życia obejmuje:

1. omówienie zasad higieny seniorów, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie higieny intymnej w nietrzymaniu moczu,

2. higiena osób niesamodzielnych,

3. sprzęt pomocniczy, środki higieniczne dostosowane do skóry seniora,

4. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

11 maja 2020 roku

Zakres tematyczny: Profilaktyka chorób krążenia.

 

Edukacja skierowana do osób zainteresowanych obejmuje:

1. omówienie istoty chorób układu krążenia,

2. czynniki sprzyjające powstawaniu chorób krążenia,

3. modyfikacja stylu życia i eliminacja czynników ryzyka chorób układu krążenia,

4. pomiar cholesterolu,

5. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych,

6. wykonanie EKG i ocena lekarska.

 

8 czerwca 2020 roku

Zakres tematyczny: Bóle kręgosłupa, profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa.

 

Edukacja skierowana do osób zainteresowanych obejmuje:

1. omówienie przyczyn przewlekłych bólów kręgosłupa,

2. czynniki wpływające na występowanie bólu – ergonomia pracy, prawidłowe nawyki, sprzęt przydatny w rehabilitacji,

3. pokaz ćwiczeń rehabilitacyjnych,

4. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

13 lipca 2020 roku

Zakres tematyczny: Szczepienia ochronne dzieci.

 

Edukacja skierowana do kobiet w ciąży oraz młodych matek obejmuje:

1. omówienie Programu Szczepień Ochronnych,

2. „rozwiewamy wątpliwości” fałszywe mity dotyczące szkodliwości szczepień,

3. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

10 sierpnia 2020 roku

Zakres tematyczny: Powody otyłości – przyczyny, zapobieganie, leczenie.

 

Edukacja skierowana do pacjentów z BMI > 24,9 obejmuje:

1. omówienie wskaźnika BMI (Indeks masy ciał),

2. kształtowanie nawyku prawidłowego odżywiania u dzieci, młodzieży i dorosłych,

3. pomiar BMI dla chętnych,

4. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

14 września 202 roku

Zakres tematyczny: Cukrzyca, profilaktyka i leczenie, powikłania.

 

Edukacja obejmuje pacjentów z grupy ryzyka oraz ze stwierdzoną cukrzycą I i II obejmuje:

1. omówienie cukrzycy jako schorzenia,

2. nauka obsługi glukometru,

3. pomiar stężenia glukozy we krwi,

4. edukacja na temat znaczenia diety w leczeniu cukrzycy,

5. omówienie powikłań choroby – stopa cukrzycowa,

6. rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

 

12 października 2020 roku

Zakres tematyczny: Niedosłuch u seniora.

 

Edukacja skierowana do pacjentów powyżej 65 lat z problemami dotyczącymi słuchu obejmuje:

1. omówienie niedosłuchu jako jednostki chorobowej,

2. zapoznanie ze sprzętem pomocniczym,

3. rozdawnictwo materiałów.

 

9 listopada 2020 roku

Zakres tematyczny: Ostre zapalenie trzustki i jej powikłania.

 

Edukacja skierowana do osób, które mają problemy zdrowotne z trzustką oraz do ich rodzin obejmuje:

1. omówienie ostrego zapalenia trzustki jako jednostki chorobowej,

2. powikłania w ostrym zapaleniu trzustki,

3. edukacja dietetyczna jako istotny element leczenia.

 

14 grudnia 2020 roku

Zakres tematyczny: Choroby jelit, colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego-Crohna.

 

Edukacja skierowana do pacjentów u których zdiagnozowano wyżej wskazane jednostki chorobowe obejmuje:

1. omówienie jednostki chorobowej,

2. metody leczenia,

3. edukacja dietetyczna jako istotny element leczenia.