PODSUMOWANIE ROKU 2019

 

          Rok 2019 dobiegł końca, więc niewątpliwie jest to dobry czas na jego podsumowanie. Dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi był to niezwykle intensywny, pracowity i kreatywny rok. Wszelkie nasze działania i podejmowane wyzwania mają na celu przede wszystkim pokazać jak się rozwijamy, w jakim kierunku zmierzamy i jak w tym wszystkim ważny jest dla nas Pacjent. Postaramy się Państwu podsumować nasze osiągniecia, starania ale także pokazać to co było niewątpliwe naszym sukcesem.

 

Dbając o zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług:

 

1. W lutym 2019 pozytywnie przeszliśmy audyty nadzoru na zgodność wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001: 2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2013 w zakresie usług medycznych.

 

2. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż w marcu 2019 roku jako pierwsza publiczna placówka medyczna w Łodzi, pozytywnie przeszliśmy proces akredytacji i uzyskaliśmy certyfikat akredytacyjny dla zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia. Podkreślenia wymaga fakt, że na koniec roku 2019 w Polsce takich placówek jest 195 a w województwie Łódzkim 12.

 

akredytacja

 

Dzięki środkom finansowych pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego na lata 2018/2019 oraz własnym:

 

1. Dokonaliśmy zmian Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 poprzez przeprowadzenie II etapu prac inwestycyjnych (w tym również jej termomodernizację),

 

Odrzańska3

Odrzańska1

Odrzańska2

Odrzanska4

Odrzanska5

Odrzanska6

 

2. Pod hasłem „Od Juniora do Seniora” utworzyliśmy dla mieszkańców Łodzi kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170,

 

Rzgowska1

Rzgowska2

Rzgowska4

 

3. Dążąc do stałej poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych zakupiliśmy dla potrzeb Przychodni przy ul. Felińskiego 7 niezbędny sprzęt i aparaturę oraz wyposażenie medyczne,

 

Felinskiego1

Felinskiego2

Felinskiego3

 

4. Przeprowadziliśmy prace remontowe chodnika, stanowiącego dojście do apteki oraz dojazd do bram wjazdowych. Przeprowadziliśmy rekultywację trawników i wykonaliśmy nasadzenia pomiędzy budynkiem a chodnikiem Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6,

 

Cieszkowski1

Cieszkowski2

 

5. Przeprowadziliśmy niezbędne prace remontowe mające na celu poprawę stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz węzłów sanitarnych w Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109.

 

Tatrzanska1

Tatrzanska2

Tatrzanska3

Tatrzanska4

 

6. Kolejny rok realizowaliśmy dla mieszkańców Łodzi zadanie pn. „Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne” w roku 2019.

 

 

Dzięki środkom finansowych pozyskanym z Unii Europejskiej, Urzędu Miasta Łodzi oraz własnym mogliśmy rozszerzyć zakres świadczonych usług:

 

1. Zakupiliśmy aparat RTG, wyremontowaliśmy pomieszczenia i dostosowaliśmy je do potrzeb pracowni rentgenodiagnostyki w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170.

 

RzgowskaRTG3

RzgowskaRTG2

RzgowskaRTG1

 

 

Nasze plany na rok 2020?

 

Planujemy dalszy proces rozwoju poprzez utworzenie nowego miejsca świadczenia usług medycznych. Po wyremontowaniu i przystosowaniu pomieszczeń oddamy do Państwa dyspozycji nową poradnię podstawowej opieki zdrowotnej w pozyskanym od Miasta Łodzi budynku przy ul. Paderewskiego 6 w tzw. „Kapeluszu Anatola”.

 

Założyliśmy sobie dokończenie procesu prac inwestycyjno-modernizacyjnych w przychodni przy ul. Odrzańskiej 29.

 

Usługi medyczne świadczone w poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 cieszą się wśród naszych Pacjentek bardzo dużym zainteresowaniem- wychodząc naprzeciw Ich oczekiwaniom planujemy doposażyć poradnię w nowoczesny sprzęt medyczny przy jednoczesnym remoncie poradni.

 

Jesteśmy otwarci na stawiane przed nami nowe wyzwania. A są one możliwe do realizacji dzięki Państwa wsparciu i mobilizującym opiniom. Wszelkie sugestie a nawet słowa krytyki traktujemy jako wyzwanie. Za co serdecznie dziękujemy.